Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jelentkezés polgárőrnek

 

Ki lehet polgárőr?
Minden büntetlen előéletű, magyar állampolgár (vagy Magyarországon engedéllyel letelepedett külföldi), aki egyetért a polgárőrség céljaival /az Alapszabályban és a Szervezeti és Működési szabályzatban leírtakkal/, és hajlandó tevékenyen részt venni azok megvalósításában.

Hogyan lehet valaki polgárőr?
Jelentkeznie kell valamelyik (célszerűen a lakóhelyi) polgárőr szervezetnél, ahol elbeszélgetnek vele arról, hogy miért szeretne polgárőr lenni és mit is jelent a polgárőr feladatok vállalása.
Ezután kitölti a belépési nyilatkozatot és adatlapot, majd előéletét a Rendőrség leellenőrzi. (Tehát nem kell erkölcsi bizonyítványt hoznia, a Rendőrség elvégzi a szükséges ellenőrzést.)
Ezután következik egy bizonyos idejű (3 vagy 3+3 hónap) próbaidő, amely alatt önálló szolgálatot nem teljesíthet.
A próbaidő sikeres teljesítése után kaphat polgárőr igazolványt és válhat a polgárőrség teljes jogú tagjává.

Mire jogosult a polgárőr?
A polgárőr szervezet tagjai megtehetnek mindent, amit törvény nem tilt, mindent, amit állampolgárként is megtehetnek. Amikor jogos védelmi, stb. helyzetben cselekszenek, nem mint egy különleges hatáskörrel felruházott csoport tagjai, hanem mint állampolgárok tevékenykednek.
A különbség "csak" annyi, hogy tevékenységük nem véletlenszerű, esetleges, egyéni, hanem szervezett, tudatos, közös cselekvés. Szolgálatban viszont a polgárőr "Közfeladatot ellátó személy"-nek minősül, így fokozott jogi védelemben részesül.
A 2006. évi LII. tv., az ún. Polgárőrtörvény alapján jogosultak vagyunk a tetten ért bűnelkövető mellett a szabálysértőket is visszatartani és átadni az eljáró hatóságoknak.
Az eddigiekből látható, hogy a polgárőrség hatósági jogkörrel, közhatalmi jogosítványokkal nem rendelkezik!

A polgárőrség önálló független szervezet, amely nem alá-, hanem mellérendeltségi viszonyban áll a Rendőrkapitányságokkal.
Az előre tervezett, Rendőrséggel közös akciókban a polgárőr az akciót irányító rendőr utasításait követi, mert az intézkedés jogszerűségéért ilyen esetben az akciót irányító rendőr a felelős.
A közös szolgálatban a polgárőr feladata az intézkedés zavartalanságának, a saját és a rendőr biztonságának biztosítása.

A polgárőr szolgálat két alapvető fajtája a "látható" és a "nem látható" szolgálat. A látható szolgálat az esetenként formaruhás, feliratos autóval történő nyílt szolgálatellátást (pl. járőrözést) jelenti, míg a nem látható szolgálat a civil ruhás, civil autós, kívülállók részére láthatatlan jelenlétet, megfigyelést jelenti.
Az első célja a bűnmegelőzés a nyílt, jól látható jelenléttel, a második célja pedig az elkövetők tettenérése, leleplezése.

Jellemző szolgálati fajták:

1. Járőrszolgálat
A járőrszolgálat a közterületek és nyilvános helyek polgárőri ellenőrzésének formája. A járőrszolgálat során két vagy több polgárőr együttesen lát el közrendvédelmi, bűnmegelőzési feladatokat.
A járőrszolgálat lehet:
- gépkocsizó
- gyalogos
- motoros
- kerékpáros

A járőrszolgálat feladata, hogy meghatározott területen, változó útvonalon visszatérően - véletlenszerű időközönként - polgárőr járőr jelenjen meg, megelőzve ezzel a bűncselekmények elkövetését, illetve az észlelt bűncselekményeket megakadályozza, az elkövetőket tetten érje és elfogja. Feladata még a helyi rendőri szervnek történő segítségnyújtás is. A járőrvezető az észlelt eseményeket köteles azonnal jelenteni a szolgálatvezetőnek, majd annak útmutatása szerint eljárni.

A polgárőr járőr az alábbi esetekben léphet közbe:
- bűncselekmény elkövetőjének tettenérésekor;
- bűncselekmény gyanúja esetén a rendőrjárőr kiérkezéséig;
- ha a közbelépésre rendőr kéri fel;
- ha a beavatkozás hiányában saját vagy mások testi épsége vagy élete veszélybe kerülhet, illetve tetemes anyagi kár keletkezhet.

2. Figyelő szolgálat
Egy vagy több objektum, terület konkrét céllal és feladattal, esetenként
a rendőrséggel egyeztetett közös megfigyelése.
Figyelő szolgálat esetén a figyelők folyamatos (rádió, telefon) kapcsolatot
tartanak az ügyeletessel és/vagy a járőrökkel, közös szolgálat esetén a Rendőrséggel. Figyelők csak akkor avatkozhatnak közbe, ha a járőr nem elérhető ill. messze van, és erre az ügyeletestől engedélyt kapnak.

3. Rendőrséggel közös szolgálat
A rendőri szerv előzetes felkérésére, akcióterv alapján, bűnmegelőzési, közrendvédelmi, közlekedésbiztonsági, idegenrendészeti akciókban való részvétel. Ilyen esetekben a rendőrségi eligazítás, illetve a jelenlévő rendőr utasításai alapján kell eljárni.

4. Felügyeleti (rendezvénybiztosítási) szolgálat
Felügyeleti szolgálatot olyan közönséget vonzó rendezvényen, kulturális, sport és egyéb létesítményben lehet szervezni, ahol a közrend, közbiztonság, illetve a résztvevők valamint az anyagi javak biztonságának fenntartása érdekében ez szükséges.
Felügyeleti szolgálatot mindig csak felkérésre lehet szervezni.
Felügyeleti szolgálatban csak az arra kijelölt személyek vehetnek részt, meghatározott ruházatban és felszereléssel, polgárőr jelzéssel. A szolgálat ellátása során a kijelölt szolgálatvezető a helyszínen egy személyben dönt minden felmerülő kérdésben.

5. Jelzésadás
A polgárőr bármikor – szolgálaton kívül is! –, ha rendőri intézkedést igénylő eseményt észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni az ügyeletesnek, vagy a területen szolgálatot teljesítő rendőr-, vagy polgárőr járőrnek. Nem rendőri intézkedést igénylő esemény, jelenség észlelésekor (súlyos környezetszennyezés, engedély nélküli szemét-, törmelék lerakás, csőtörés, leszakadt elektromos vezeték, stb.) értesíteni kell a Polgármesteri Hivatalt, illetve a megfelelő szervet (Közterület Felügyelet, Vízművek, Elektromos Művek, stb.).
A jelzésadásról adatlapot kell felvenni, feltüntetve az időpontot, helyszínt, eseményt, tett intézkedés, a bejelentést vevő nevét és telefonszámát, majd átadni az ügyeletesnek.

Milyen felszerelést használnak a polgárőrök?

1. Kötelező felszerelés
- személyi igazolvány
- polgárőr igazolvány és szolgálati jelvény (ha van)
- notesz, toll
- járművezetőknél érvényes forgalmi engedély, jogosítvány, kötelező biztosítást igazoló szelvény, zöldkártya, járőrlap

2. Ajánlott felszerelés
- zseblámpa
- távcső
- fényképezőgép vagy videokamera
- rádió adó-vevő, mobiltelefon

A polgárőr a részére személy szerint – hatóságilag – engedélyezett önvédelmi fegyverét, illetve az engedélyhez nem kötött önvédelmi eszközét – rejtve – szolgálatban is magánál tarthatja, de ezeket csak saját elelősségére, a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan megtartása mellett használhatja.

FIGYELEM!!! Amit mindenképpen tudnia kell: a polgárőrök nem kapnak illetményt munkájukért /sem a szolgálatadó tagok, sem a polgárőrség elnöksége/ Mindenki önként és ingyen végzi munkáját, a közösség érdekében.
Egyesületünkbe elsősorban olyan tagok jelentkezését várjuk, akik vállalni tudják, hogy havi kb. 2-3 alkalommal nappali vagy éjszakai járőrözéssel segíteni tudják a közbiztonság javítását, illetve az év közbeni városi rendezvények biztosításában is részt tudnak vállalni!
Jelentkezés menete: Személyes megjelenés, bemutatkozás a Tagi Közgyűlésen, majd jelentkezési lap kitöltése. Ezt követően az Egyesület szabályzatának értelmében a próbaidő keretén belül minimum 5 szolgálatot kell teljesíteni a már "rendes" tagokkal. Ennek letelte után a következő Közgyűlésen válhat a próbaidős tag rendes taggá. Az Egyesület irányába fizetendő, jelképes összegű tagdíj: 1.000,- Ft/év.

csatlakozz.jpg

 Ha a fentieket átolvasta, megértette és elfogadja, kérjük, jelentkezzen Ön is tagnak!
A Veresegyházi Polgárőr Egyesülethez való csatlakozáshoz keressen bennünket:
(+36) 70/388-3925
polgarorseg.veresegyhaz@gmail.com

 
 

 

Profilkép


KépgalériaArchívum

Naptár
<< November / 2018 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 76240
Hónap: 350
Nap: 11